Pravidelné bohoslužby

neděle    10.30 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 

Pořad bohoslužeb

PROGRAM po 3. neděli postní

Svátky v týdnu:

Ne 03. 03. 3. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle 10.3. - 4. neděle postní -laetare - radostná

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ A NEMILANECH:

ÚMYSLYMŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ a NEMILANECH:

Neděle . února

3. neděle postní

10:30 mše svatá: 

za rodinu Dansmajerovu

Úterý 5. března 16:15 adorace Společenství Služebníků Ježíšova Srdce

17:15 mše svatá:

Středa 06. března 17:15 mše svatá  ve Slavoníně:

Neděle 10. března 4. neděle postní -laetare - radostná

10:30 mše svatá: 

za + manžela a živou rodinu

Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.farnost-olomouc-slavonin.cz

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10;

 Neděle: 

liché týdny 10:00 - 10:25 (před mši svatou)

sudé týdny: 11:30 - 12:00 (po mši svaté)

  • Minulou neděli při sbírce Haléř svatého Petra jste přispěli částkou 3.882,- Kč, z níž Sv. otec pomáhá postiženým zemím i lidem ve světě (přírodní pohromy, hlad a bída apod.). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
    • Biblické hodiny probíhají vždy ve středu od 17:45 do 18:45 na faře sv. Michala. Sraz je vždy 17:40 u vchodu fary. Vítaný je každý, kdo má zájem prohloubit svůj vztah k Božímu slovu.

    • Modlitba křížové cesty v době postní bude vždy ve středu před mši svatou v 16:45 hod. a v neděli před mši svatou v 10:00 hod. místo modlitby sv. růžence.

    • Od Popeleční středy probíhá postní almužna. U kancionálů je možno si vzít krabičku, která se může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Krabičky jsou letos v omezeném množství, s tím, že můžete použit jakoukoliv krabičku či plechovku. Do krabičky vkládáme peníze, představující hodnotu toho, co jsme svým odřeknutím si ušetřili. Ušetřené peníze je potom třeba přinést v sáčku o Květné neděli na bohoslužbu. Je možno také vložit papírek s konkrétním jménem, komu by se mělo pomoci. Charita Olomouc pak peníze použije na pomoc potřebným s přihlédnutím k Vašim návrhům.

Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!