Pravidelné bohoslužby

neděle    10.30 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 

Pořad bohoslužeb

PROGRAM v 8. týdnu LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:

  Ne 26. 05. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čt 30. 05. Slavnost Těla a Krve Páně – Doporučený svátek, věřícím se doporučuje toho dne účastnit mše svaté

Mše svatá v 1700 hod. v kostele sv. Mořice s Eucharistickým průvodem,

který vyvrcholí v chrámu sv. Michala slavným Te Deum a Svátostným požehnáním

Pá 31. 05. Svátek Navštívení Panny Marie

So 01. 06. Památka sv. Justina, mučedníka

Ne 02. 06. 9. neděle v mezidobí

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ A NEMILANECH:

ÚMYSLYMŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ a NEMILANECH:

Neděle 26.05. 

Seslání Ducha Svatého 10:30 mše svatá:

Středa 29.05.   17:15 mše svatá v kapli sv. Jana a Pavla v Nemilanech: 

Neděle 02.06. 

10:30 mše svatá 


Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.farnost-olomouc-slavonin.cz

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10;

 Neděle: 

liché týdny 10:00 - 10:25 (před mši svatou)

sudé týdny: 11:30 - 12:00 (po mši svaté)

  • Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší arcidiecézi jste přispěli částkou 3.282,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
  • Mariánský měsíc květen je spojený s úctou k Panně Marii, a proto se konají májové pobožnosti. Ve farnosti sv. Ondřeje začínají ve středu a v neděli půl hodiny před mši svatou modlitbou svatého růžence a po mši svaté a také se pomodlíme Litanie k Panně Marii.

  • V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatku.

Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!